Kontakt - Szkoły i przedszkole niepubliczne Gniezno www.porkom.com.pl

Szukaj na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kontakt

ul. G ę b a r z e w s k a 12
62-200 G n i e z n o
tel. 664 188 793

e-mail: sekretariat@porkom.com.pl


Dyrektor Szkoły
mgr Alicja Schlesinger
tel. kom. 537 628 727
e-mail: alicja.schlesinger@porkom.com.pl


Dyrektor Przedszkola

mgr Dorota Lisiecka
tel. kom. 698 877 437
e-mail: dorota.lisiecka@porkom.com.pl

Informujemy, że:
1) administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Szkoła PORKOM oraz Przedszkole Leśna Kraina z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Gębarzewskiej 12, zwane dalej „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana(-i) danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Paweł Czarnecki, e-mail: iod@porkom.com.pl,
3) Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podanie danych jest niezbędne do procesu komunikacyjnego, w przypadku niepodania danych proces ten będzie niemożliwy,
5) posiada Pan(i) prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) Pana(-i) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego